Son Eklenenler

Pokémon Go Android Apk indir – v0.29.0

Pokemon-GO-Apk-indir

Çocuklu?umuzun efsanevi animesi Pokemonun bir mobil oyunu yap?laca?? çok önceden beri biliniyor ve merakl?lar? taraf?ndan sab?rs?zl?kla bekleniyordu. Sonuna ç?kan fakat ?uan için Türk kullan?c?lar için Play Store’da görünmeyen ve kullan?lamayan bu oyunu sitemizden apk olarak indirebilirsiniz. Oyuna GPS ba?lant?s?n? açarak giriyorsunuz, bir poke antrenörü olarak oyuna ba?l?yor ve telefonunuzun ekran?nda kar??n?za bir harita ç?k?yor ve do?al olarak sizin karakteriniz siz …

Read More »

Türk Telekom (AVEA) HTTP Injector ile Bedava internet (5 Temmuz 2016)

Turk-Telekom

Baz? arkada?lar?m?z?n bildi?i fakat ço?u telefon kullan?c?s?n?n bilmedi?i bir olay vard?r ve bunun ad? Bedava internettir. Günümüzde ki gsm operatörlerinin tamamen mü?teriyi kaz?klama üzerine olan bu internet paket fiyatlar?na bir tepki olarak bulunan bu operatör aç?klar?yla benim yapt???m ve sizinde bu yaz?y? okuyarak yapabilece?iniz gibi telefondan tamamen bedava ve s?n?rs?z internete girmek pekala mümkün. Yeni ismi Türk telekom yani eski …

Read More »

Trials Frontier v4.2.1 Para Hileli MOD Apk

Trials-Frontier-Hileli-Apk

Play Store üzerinde bulunan di?er motosiklet oyunlar?ndan çok daha farkl? bir görünümü sahip olan Trials Frontier adl? oyunda 250’den fazla ve her gün daha fazlas? eklenen bölüm var yani bu da oyunu bitirebilmek için en az 50 saatlik bir toplam oyun süresi anlam?na geliyor. Oynarken insan? s?kmayan ve keyifli zaman geçirten bu oyunu motosiklet oyunu seven herkese tavsiye edebiliriz. Ayr?ca …

Read More »